WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja zdrowia Promocja zdrowia - aktualności Profilaktyka Antytytoniowa - aktualności Konkurs plastyczny na plakietkę pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”

wiosna pneumok

 

Wybrane

 

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKIETKĘ

pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”

- dla uczniów szkół podstawowych klas I-III z woj. świętokrzyskiego
biorących udział w pilotażowej edycji programu „Nie pal przy mnie, proszę”REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKIETKĘ
pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”

- dla uczniów szkół podstawowych klas I-III
biorących udział w pilotażowej edycji
programu „Nie pal przy mnie,  proszę”

1. Postanowienia ogólne.

 • Hasło konkursu: „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Organizatorzy konkursu:
  - Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  - Świętokrzyskie Centrum Onkologii

2. Cel konkursu.

 • Promowanie  wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia
 • Wzbogacenie metod i środków oddziaływania na dzieci w zakresie edukacji antytytoniowej
 • Propagowanie mody na niepalenie
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu
 • Promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych

3. Uczestnicy.

Uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu woj. świętokrzyskiego.

4. Zakres tematyczny.

Zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego.

5. Zasady przeprowadzenia konkursu.

 • Zadania dla uczestników:
  - Zadaniem uczestników jest wykonanie plakietki - zawieszki ilustrującej przekaz dziecka skierowany do dorosłych ph: „Nie pal przy mnie, proszę”
Prace  mogą być wykonane:
- w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinaka collage, itp.
- format A5, A4
 • Czas trwania konkursu: marzec/kwiecień 2010
  Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego).
  Podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac odbędzie się 31 maja 2010 podczas obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, o czym laureatów powiadomimy odrębnym pismem.
 • Sposób zgłaszania uczestników.
  - prace należy przesłać na adres: Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce z dopiskiem: Nie pal przy mnie, proszę - konkurs plastyczny
tel. kontaktowy: 041 335-96-60 - Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Kielcach.
 • Do konkursu przyjmowane będą prace wykonane indywidualnie. Prace wykonują dzieci z klas biorących udział w programie.
 • Opisanie prac konkursowych:
  Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła i adres szkoły).

6. Zasady oceny.
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • związek pracy z tematem konkursu
 • wartość artystyczna i oryginalność pracy.

7. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.
8. Prace pozostają do dyspozycji organizatora – uczestnicy zrzekają się praw autorskich do pracy.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a praca zwycięska zostanie zamieszczona na stronie internetowej WSSE w Kielcach oraz ŚCO w formacie pdf (z możliwością pobrania).

Ostrzeżenia

- Ostrzeżenie publiczne dotyczące obecności bakterii Salmolella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj z wolnego wybiegu „Kurka wolna", więcej...

- Ostrzeżenie publiczne dotyczące możliwości zanieczyszczenia produktu pn. „Piwo Stella Artois Export" o pojemności 330 ml szkłem w związku z wadą butelek, więcej...

 

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

 

 

Korupcja 798X90 b

 

Jesteś tutaj: Start Promocja zdrowia Promocja zdrowia - aktualności Profilaktyka Antytytoniowa - aktualności Konkurs plastyczny na plakietkę pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”