WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Komunikaty SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?

Epidemiologia - komunikaty

SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym także tych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2, zasadniczo właściwym organem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Dlatego też:

wnioski dotyczące m.in:

  • przekazania wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2
  • wydania zaświadczenia o odbytej kwarantannie
  • skrócenia kwarantanny

należy kierować bezpośrednio do:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PSSE - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej), właściwego ze względu na miejsce pobytu/odbywania kwarantanny.

Dane teleadresowe PSSE (Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych)

 

Wniesienie podania w wyżej wymienionych sprawach do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wydłuża czas ich załatwiania!!!

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Komunikaty SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?