WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Komunikaty - Higiena Środowiska

Informacja dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

INFORMACJA

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej opracowana na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przypomina się o wydanym czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej, poprzez:

  • zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
  • zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
  • zakaz urlopowania mieszkańców.

Niezmiernie ważnym jest otoczenie szczególną opieką i troską podopiecznych wyżej wymienionych placówek oraz przestrzeganie przez personel reżimu sanitarnego zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

 

INFORMACJE DLA PODOPIECZNYCH
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, HOSPICJÓW ITP.
ORAZ OSÓB SPRAWUJACYCH OPIEKĘ NAD NIMI

 

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe i przedmioty codziennego użytku

Powierzchnie dotykowe np. biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, przedmioty osobiste (np. okulary) muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają mieszkańcy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje, dlatego należy pamiętać o regularnej dezynfekcji telefonu komórkowego (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-2 metry odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Często wietrz pomieszczenia.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak:

- wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,
- kaszel,
- duszność

należy telefonicznie zgłosić je pracownikowi właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do oddziału zakaźnego

koronawirus-jakmycrece

 

Pobierz:pdf

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja dotycząca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej