WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Zadania

Zadania - Higiena Środowiska

Zadania PIS w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska


 

1.    Nadzór nad realizacją monitoringu jakości wody

woda do spożycia przez ludzi

Do podstawowych zadań w zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia należy:

 • ewidencjonowanie obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę
 • kontrola i ocena w/w obiektów
 • pobór próbek wody i wykonywanie analiz laboratoryjnych
 • ocena jakości wody
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu poprawy jakości wody

kąpieliska

Nadzorowi i kontroli podlega:

 • stan sanitarno-porządkowy kąpieliska
 • jakość wody
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu poprawy stanu sanitarnego lub unieruchomienia kąpieliska ze względu na złą jakość wody

baseny

Nadzorowi i kontroli podlega:

 • stan sanitarno-techniczny basenu
 • jakość wody

2.    Monitoring powietrza atmosferycznego

3.    Nadzór nad zakładami ochrony zdrowia

Nadzorowi i kontroli podlega stan sanitarno-techniczny m.in.:

 • szpitali
 • szpitali uzdrowiskowych,
 • sanatoriów,
 • przychodni,
 • poradni i ośrodków zdrowia
 • zakładów opiekuńczo-leczniczych

4.    Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej

Kontroli podlega stan sanitarno-techniczny wszystkich obiektów użyteczności publicznej, do których m. in. zalicza się:

 • hotele
 • obiekty wczasowo-turystyczne
 • domy pomocy społecznej
 • obiekty komunikacji publicznej
 • ustępy publiczne
 • zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
 • apteki
 • obiekty kultury i sportu
 • cmentarze

5.    Kontrola czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kontroli podlegają czynniki szkodliwe dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane,  urządzenia i elementy wyposażenia mieszkań, budynków służby zdrowia i oświaty oraz innych budynków użyteczności publicznej.

6.    Załatwianie interwencji i udzielanie informacji

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Zadania