WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane System telefonii komórkowej - bezpieczna lokalizacja

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ.

 

Oficjalny, aktualny serwis znajduję się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

System telefonii komórkowej - bezpieczna lokalizacja

System telefonii komórkowej, bezpieczna lokalizacjaProces inwestycyjny zmierzający do powstania stacji bazowej telefonii komórkowej w kontekście ochrony zdrowia i życia ludzi, zarówno na etapie projektowania jak też przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania, odbywa się zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Bezpieczna odległość stacji bazowej telefonii komórkowej od miejsc przebywania ludzi to taka, przy której poziomy pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny stacji bazowej nie przekraczają poziomów dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14.11.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1883).

W Polsce w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalna gęstość mocy  pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 300MHz do 300GHz, wytwarzanych  przez  stacje bazowe telefonii komórkowej, wynosi 0,1 W/m2 .
Polskie normy są o wiele ostrzejsze niż normy większości krajów Unii Europejskiej.
W UE przyjmuje się, że gęstość mocy  pól elektromagnetycznych wytwarzanych  przez  stacje bazowe telefonii komórkowej w miejscach dostępnych dla ludności nie może przekraczać 4,5 W/m2 dla systemu GSM 900 oraz 9 W/m2 dla GSM 1800.

Bezpieczną odległość wyznacza się  dla każdego masztu indywidualnie, jako że zależy ona od wielu czynników, z których główne to maksymalna moc, z jaką będzie pracowała stacja bazowa, charakterystyki promieniowania anten, oraz wysokość zawieszenia i kąt pochylenia anten. Dopiero znając te parametry wylicza się odległość, jaka musi być zachowana między masztem a miejscami przebywania ludzi.

Obliczenia wraz z opracowaniem graficznym, na którym przedstawione są zasięgi promieniowania zawarte są w raporcie oddziaływania stacji bazowej na środowisko. Raport jest dokumentem, który podlega ocenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Jeżeli  z raportu oddziaływania na środowisko wynika, iż lokalizacja projektowanej stacji jest bezpieczna dla ludzi, przedsięwzięcie takie uzyskuje pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W innym przypadku brak jest pozytywnego uzgodnienia.

Po uzyskaniu pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przeprowadza się emisję testową, w czasie której wykonuje się bezpośrednie pomiary pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej, które również są wnikliwie badane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jeżeli z przeprowadzonych pomiarów wynika, iż lokalizacja jest bezpieczna, stacja bazowa mo-że być oddana do użytku.

Procedura ta dotyczy zarówno stacji bazowych na wieżach wolnostojących jak i anten lokalizowanych na dachach obiektów budowlanych.

Reasumując, cały proces budowy stacji bazowej telefonii komórkowej od fazy projektu do oddania jej do eksploatacji odbywa się pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmierzającą do ochrony zdrowia i życia ludzi.

Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane System telefonii komórkowej - bezpieczna lokalizacja