WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Zamówienia publiczne Informacja dla wykonawców - Remont pomieszczeń w budynku głównym imagazynie

WOJEWÓDZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

Informacja dla wykonawców - Remont pomieszczeń w budynku głównym imagazynie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania prowadzonego pod nr ZP.272.10.2018, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, przedstawia informację z jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, nr sprawy: ZP.272.10.2018, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 3.07.2018 r. o godz. 10:30.

Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 320.000,00 zł brutto.

2. Wpłynęła jedna oferta, następującego Wykonawcy (oferowana cena brutto, udzielony okres gwarancji:

- Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „PROMBUD" ul. Otrocz 4,
25-332 Kielce – 318.083,56 zł brutto, okres gwarancji – 5 lat.

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Zamówienia publiczne Informacja dla wykonawców - Remont pomieszczeń w budynku głównym imagazynie