WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Pozostałe Ograniczony dostęp do urzędu

Aktualności - pozostałe

Ograniczony dostęp do urzędu

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
wprowadza się z dniem 20 marca 2020 r. ograniczenie w funkcjonowaniu
wszystkich oddziałów merytorycznych, laboratoryjnych i obsługowych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

 

Zostaje wprowadzone ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów.
Jednocześnie informujemy, iż nowe wnioski oraz dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków można składać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP).

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, należy pamiętać, iż wymagają one opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego Państwa, Państwa Rodzin i pracowników WSSE w Kielcach.

Sprawy bardzo pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym z WSSE w Kielcach (centrala: 41 365 54 00).

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Sytuacja jest dynamiczna i o wszelkich zmianach w zasadach funkcjonowania WSSE w Kielcach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej WSSE w Kielcach: www.wsse-kielce.pl

Jesteś tutaj: Start Pozostałe Ograniczony dostęp do urzędu