WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Nie pal przy mnie, proszę III edycja - podsumowanie i ocena realizacji programu

III edycja - podsumowanie i ocena realizacji programu

Program edukacji antytytoniowej

„Nie pal przy mnie, proszę" (2012/2013)

- podsumowanie i ocena realizacji III edycji programu


 

W realizacji III edycji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę" w roku szkolnym 2012/2013 w województwie świętokrzyskim wzięło udział 181 (32%) szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego.

Programem zostało objętych 10690 uczniów, w tym: dzieci z klas I-III szkół podstawowych - 10025, dodatkowo edukacją objęto - 665 dzieci (uczniowie klas: „0", IV, V i VI szkół podstawowych).
W programie uczestniczyło 6434 rodziców.

 

Krótki opis najważniejszych przedsięwzięć w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę" realizowanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne:

PSSE Jędrzejów

 • Piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja" w Przedszkolu Nr 1w Jędrzejowie. W części artystycznej pikniku wystąpiły dzieci biorące udział w programach: „Nie pal przy mnie, proszę" oraz „Czyste powietrze wokół nas". Podczas pikniku rozdano nagrody laureatom konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę" zorganizowanego przez PPIS w Jędrzejowie dla dzieci, które brały udział w programie. /Na konkurs wpłynęło 36 prac z 12 szkól biorących udział w programie/. Na pikniku zorganizowano również pokonkursową wystawę prac.

  Uczestnicy pikniku: 500 osób.
  Organizatorzy Pikniku: Przedszkole Nr 1 w Jędrzejowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie.

PSSE Kielce

 • Zorganizowano 3 spotkania edukacyjne dot. szkodliwości palenia tytoniu dla rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w: Łagowie, Bęczkowie i Mąchocicach Kapitulnych. Przedstawiono założenia programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę". Aspekty szkodliwości palenia tytoniu przedstawił wykładowca ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

  Uczestnicy: 290 rodziców.
  Organizator spotkań: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

 • Impreza szkolna podsumowująca realizację programu, ph. „Nie pal przy mnie, proszę" w Szkole Podstawowej Nr 31 w Kielcach dla uczniów.
  W ramach imprezy zorganizowano konkurs wiedzy dot. szkodliwości palenia tytoniu.(quiz wiedzy dla wytypowanych uczniów z klas I – III). Pytania do konkursu zostały przygotowane przez pielęgniarkę szkolną - koordynatora programu w szkole i zostały zatwierdzone przez koordynatora powiatowego programu. W skład jury konkursu weszli pracownicy PZiOZ PSSE Kielce.

  Uczestnicy imprezy: 130 uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
  Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 31 w Kielcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach.

PSSE Opatów

 • Impreza edukacyjna ph. „Mamo, tato, nie palcie przy mnie" podsumowują realizację programów „Czyste powietrze wokół nas" i „Nie pal przy nie, proszę' w Opatowie. Miejsce: Rynek Opatowa oraz Amfiteatr przy Domu Kultury.
  Impreza obejmowała: przemarsz barwnego korowodu ulicami Opatowa, wystąpienie pracownika Pionu PZiOZ PSSE w Opatowie, pokazy słowno-muzyczne dzieci, odczytanie apelu dzieci do dorosłych o niepalenie przy nich i wręczenie go przedstawicielowi Urzędu Miasta. Placówki realizujące program otrzymały duże maskotki wiewiórki WIKI, które ufundował Burmistrz Opatowa.

  Uczestnicy: 200 osób - dzieci przedszkolne, dzieci klas I-III szkól podstawowych, rodzice uczniów oraz społeczność lokalna Opatowa i słuchacze Radia Opatów.
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.
  Współorganizatorzy: Opatowski Ośrodek Kultury, Powiatowa Komenda Policji i Straż Miejska w Opatowie.

 • Spotkanie edukacyjne ph. „Postaw na rodzinę" w Szkole Podstawowej w Biskupicach. Podczas spotkania pracownik Pionu PZiOZ PSSE w Opatowie przedstawił m.in. zagadnienia dot. skutków biernego palenia, które dotykają dzieci w domach rodzinnych.

  Uczestnicy: 35 osób - rodzice uczniów klas I-III, grono pedagogiczne i przedstawiciele samorządu lokalnego.
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie, Szkoła Podstawowa w Biskupicach

 • 4 audycje prowadzone przez pracownika Pionu PZiOZ PSSE w Opatowie w Radiu „Opatów", podczas których przedstawiono cele i zadania programu „Nie pal przy mnie, proszę", zachęcono rodziców i opiekunów do zapewnienia dzieciom w domach powietrza bez dymu tytoniowego, przekazano apel dzieci o niepalenie przy nich papierosów oraz relację z przebiegu imprezy edukacyjnej ph. „Mamo, tato, nie palcie przy mnie".

PSSE Sandomierz

 • Marsz Antytytoniowy na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu pod patronatem Starosty Sandomierskiego, zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. W marszu uczestniczyli m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu realizującej program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę" Korowód antytytoniowy poprowadził kolekcjoner starych samochodów, jadący trabantem oklejonym plakatami antytytoniowymi. W programie: „Odezwy antytytoniowej", której puenta brzmiała: To najzdrowsze są życzenia – zawsze i wszędzie unikaj palenia! Wybrano najciekawsze hasło i najciekawszy plakat o tematyce antytytoniowej. Odbyły się występy wokalne młodych artystów z Sandomierskiego Studia Piosenki działającego przy Sandomierskim Centrum Kultury. Uczestnicy marszu nawoływali przez mikrofony do niepalenia oraz rozdawali przechodniom materiały edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej w Sandomierzu zabezpieczali korowód jadąc na rowerach. I-pomoc przedmedyczną zabezpieczali ratownicy z Grupy Ratownicta Medycznego przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.

  Uczestnicy: 330 osób - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, społeczność lokalna.
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu i Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

 

PSSE Skarżysko Kamienna

 • Konkurs literacki pt. „Nie pal przy mnie proszę – apel". Do konkursu przystąpiły 4 szkoły podstawowe. Wśród prac literackich pojawiły się wiersze, listy oraz rymowanki.

  Uczestnicy: 8 uczniów z 4 szkół podstawowych ze Skarżyska Kamiennej
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku Kamiennej.

PSSE Starachowice

 • Całodniowa impreza prozdrowotna w Zespole Szkół w Rzepinie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzepinie oraz zaproszonych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Podczas imprezy odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę". Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, którzy spędzili dzień poświęcony swojemu zdrowiu w miłej, radosnej atmosferze. Na zakończenie imprezy przekazano młodzieży naklejki „zakaz palenia", które zostały umieszczone w WC na terenie szkoły. Podczas trwania imprezy rozdawano ulotki antytytoniowe.

  Uczestnicy: 300 osób - uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Rzepina oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.Organizator Zespół Szkół w Rzepinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach.

PSSE Staszów

 • Konkurs na plakat ph. „My nie palimy" dla uczniów klas I-III biorących udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę". Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

  Uczestnicy: 90 osób - uczniowie z 10 szkół podstawowych.
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie.
 • Pokonkursowa wystawa prac w Staszowskim Ośrodku Kultury konkursu na plakat ph. „My nie palimy" .

  Uczestnicy: 100 osób - uczniowie, społeczność lokalna.
  Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie i Staszowski Ośrodek Kultury.

Ciekawe działania w ramach programu realizowane przez szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu

Realizację programu rozpoczęto od spotkania z rodzicami na którym poinformowano o założeniach programu a chętni rodzice podpisali ,, antytytoniowe deklaracje".

W ramach programu, z inicjatywy rodziców zorganizowano antytytoniowy piknik połączony z międzyklasowym turniejem sportowym z udziałem zarówno uczniów jak i rodziców. Piknik poprzedził happening antytytoniowy, który przeszedł ulicami miasta.

Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, który rozstrzygnięto podczas podsumowania programu. Laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy a wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodyczami z beczółki Misia Puchatka z napisem ,,Wolę miodek, niż ten smrodek".

Na zakończenie rodzice otrzymali listy podsumowujące realizację programu, z prośbą o wytrwanie w postanowieniu o niepaleniu.

Szkoła Podstawowa w Opatowcu

W ramach realizacji programu podjęto następujące działania:

- przygotowanie przedstawienia pt .,,Papieros truje. Nigdy nie pal",
- konkurs na rymowankę lub wiersz o niepaleniu,
- happening antytytoniowy ulicami miejscowości,
- szkolny konkurs pod hasłem „ Wiosna Talentów" promujący zdrowy tryb życia,
- spotkania edukacyjne dla rodziców pt. ,, Zdrowie dzieci a bierne palenie",

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzóstowej

W ramach realizowanego w szkole programu „Nie pal przy mnie, proszę" odbyła się impreza profilaktyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej. Podczas uroczystości, która była jednocześnie podsumowaniem programu uczniowie brali udział w zawodach sportowych, które odbywały się między wystawianymi inscenizacjami teatralnymi. Jedna z nich to „Sąd nad niezdrowym jedzeniem", która zawierała elementy tematyki antytytoniowej ze szczególnym uwzględnieniem biernego palenia. W szkolnej uroczystości uczestniczyli również uczniowie Publicznego Gimnazjum w Brzóstowej, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Na uroczystość zaproszono koordynatora powiatowego programu.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie

Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę" wzięli udział w konkursie „STOP UZALEŻNIENIOM, moja pasja tarczą przeciw uzależnieniom" na pracę plastyczną nt. profilaktyki uzależnień.. Organizatorem konkursu była Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie

Szkoła Podstawowa w Goździe poszerzyła realizację Programu o promocję aktywnego stylu życia dla całych rodzin - włączenie rodziców w akcje prowadzone w szkole pod hasłem "Jabłko zamiast papierosa".


Zaobserwowane efekty w zmianie postaw i zachowań dzieci i ich rodziców biorących udział w III edycji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę"

Program został pozytywnie odebrany przez uczniów, którzy z zaangażowaniem brali udział

w zajęciach. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których narażone są na kontakt z osobami palącymi. Program uzyskał również pozytywną opinię rodziców objętych edukacją antytytoniową

W ramach poszerzenia programu o dodatkowe działania szkoły biorące udział w realizacji programu oprócz wykorzystania gotowych scenariuszy zajęć organizowały różnego rodzaju imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne i wiedzy, apele, inscenizacje, rozgrywki sportowe, wystawy prac plastycznych.

Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie
Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie
Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie Nie pal przy mnie, proszę - III edycja - podsumowanie
Więcej zdjęć ...

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Profilaktyka antytytoniowa Nie pal przy mnie, proszę III edycja - podsumowanie i ocena realizacji programu