WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe III edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

III edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

III edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek”
skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Szkoła wolna od używek” organizowanym w ramach programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.


Załączniki (pdf):

Regulamin Konkursu
Zał.1. Deklaracja uczestnictwa
Zał.2. Formularz zgłoszeniowy szkoly
Zał.3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA
Zał.4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

 

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe III edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych