Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi


15.10.2019 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi w holu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbyła się akcja edukacyjno-profilaktyczna. Zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje dla wszystkich chętnych odwiedzających Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

W ramach akcji na stoisku profilaktycznym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach prowadzono porady jak rzucić palenie, wykonywano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla osób palących, prowadzono pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz dystrybucję ulotek tematycznych.

Podczas akcji osoby chętne mogły również zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej oraz pojemność płuc, uzyskać bezpłatne konsultacje dietetyczne i antytytoniowe, nauczyć się jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi. Panie dodatkowo mogły wykonać badanie cytologiczne i mammograficzne. Można było również wyrobić kartę EKUZ, potwierdzić profil zaufany, założyć internetowe konto pacjenta oraz uzyskać informacje na temat e-recepty.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Organizator akcji: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Współorganizatorzy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Kielcach.

"Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi "Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi "Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi "Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi
"Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi "Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi "Akcja edukacyjno-profilaktyczna w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi