WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Przedłużenie okresu obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej- w zawiązku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przedłużenie okresu obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej- w zawiązku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż przedłużony został okres obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:

1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego – a więc od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r.,
2) w okresie obowiązywania stanu epidemii – a więc od dnia 20 marca 2020 r.,
3) w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

- zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Przedłużenie okresu obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej- w zawiązku z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2