Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informacja dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego (za wyjątkiem stomatologii)

pdf Informacja     pdf ikona wordWniosek o wydanie zgody

 

pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych