WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie publiczne: wycofanie produktu pn. SӦTSAK SKUMTOPP

Komunikaty

Ostrzeżenie publiczne: wycofanie produktu pn. SӦTSAK SKUMTOPP

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:
wycofanie produktu pn. SӦTSAK SKUMTOPP

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie wycofania środka spożywczego pn. SӦTSAK SKUMTOPP.

Zagrożenie:
Produkt SÖTSAK SKUMTOPP zawiera w swoim składzie serwatkę w proszku (z mleka). Na etykiecie nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego – mleka. Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki może wywołać u nich reakcję alergenną.

20190315 06

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – SӦTSAK SKUMTOPP 180 g
Wyprodukowano w Niemczech dla: IKEA Food Services AB, Sweden
Dystrybutor w Polsce: IKEA Retail Sp. z o.o., Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn
Data minimalnej trwałości: od 2019-03-12 do 2019-04-18

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma IKEA wycofuje dobrowolnie z obrotu produkty wskazane w komunikacie. Odpowiednie informacje w tej sprawie umieściła w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej: https://ikea.prowly.com/54003-ikea-wycofuje-ciasto-sotsak-skumtopp-ze-wzgledu-na-nieprecyzyjna-informacje-dotyczaca-alergenow-w-skladzie . Firma IKEA poinformowała klientów o możliwości zwrotu zakupionego produktu do najbliższego sklepu IKEA w celu zwrotu poniesionych kosztów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:
Osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki nie powinny spożywać wskazanego w komunikacie produktu z datą minimalnej trwałości: od 2019-03-12 do 2019-04-18.

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Ostrzeżenie publiczne: wycofanie produktu pn. SӦTSAK SKUMTOPP