Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców - w związku z SARS COV-2

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

20200513 01

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/

zostały zamieszczone wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 

Uzupełnienie do wytycznych dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

LISTA LABORATORIÓW
zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które wykonują badania PCR w kierunku COVID-19 (stan na 13.05.2020 r.), lista sukcesywnie będzie podlegać uaktualnianiu.

Zwraca się uwagę, iż plantator/rolnik zlecający badania (na własny koszt) winien dokonać zapisu w zleceniu o poborze materiału do badania (wymazu z nosogardła) na terenie gospodarstwa, w którym obcokrajowiec odbywa kwarantannę.

Lista laboratoriów