WSSE Kielce

Font Size

Cpanell

Profilaktyka antytytoniowa - aktualności

Konkurs na rymowankę antytytoniową

Wojewódzki konkurs na rymowankę antytytoniową ph.:

„Nie pal przy mnie, proszę"

czas trwania konkursu: styczeń- kwiecień 2014 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnej edycji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę" w roku szkolnym 2013/2014 w województwie świętokrzyskim, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii ogłaszają Wojewódzki konkurs na rymowankę antytytoniową ph.: „Nie pal przy mnie, proszę" dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych biorących udział w programie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Świętokrzyskich Kurator Oświaty.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2014r. podczas obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu.

W załączeniu regulamin konkursu