WSSE Kielce

Font Size

Cpanell

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Dni Spirometrii 2016

W dniach od 12 do 17 września na terenie Polski wykonywane będą bezpłatne badania spirometryczne. Dni Spirometrii, są częścią wieloletniej kampanii „Healthy Lungs for Life" (Zdrowe płuca do życia).

Koordynatorem badań jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Główny Inspektor Sanitarny objął honorowym patronatem tegoroczną akcję bezpłatnych badań spirometrycznych organizowanych w czasie Światowych Dni Spirometrii.

Więcej informacji i listę placówek prowadzących bezpłatne badania można znaleźć na stronie www.astma-alergia-pochp.pl

Tobaco Free Cities  logo test na HIV