WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Akcja profilaktyczno - edukacyjna podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich na lotnisku w Masłowie

Promocja Zdrowia - Wydarzenia, aktualności

Akcja profilaktyczno - edukacyjna podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich na lotnisku w Masłowie

3 września 2017 przedstawiciele Oddziału Promocji i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wzięli udział w XVII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Masłowie.

Prezentowana tematyka dotyczyła profilaktyki uzależnień. Podczas akcji wykonywano pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących papierosy, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, udzielano porad dot. rzucania palenia tytoniu oraz zwracano uwagę na zagrożenia wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Zainteresowani mieli możliwość przetestowania alkogogli, by doświadczyć trudności wykonywania prostych czynności po spożyciu alkoholu.

Na stoisku WSSE przez cały czas trwania akcji emitowany był film edukacyjny dot. zagrożeń jakie niosą dopalacze.

Ponadto kierownik Oddziału Nadzoru nad Żywieniem, Żywnością i Przedmiotami Użytku udzielał zainteresowanym informacji dot:

  1. Obowiązków producentów żywności pochodzenia niezwierzęcego na etapie produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej. Rolniczego Handlu Detalicznego. Procedury rejestracji.

  2. Wymagań prawa żywnościowego w zakresie: produkcji podstawowej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego żywnością pochodzenia zwierzęcego.

  3. Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego.

  4. Wytycznych dot. ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

20170906 11

20170906 12

20170906 13

20170906 14

20170906 15

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia Wydarzenia, aktualności Wydarzenia pozostałe Akcja profilaktyczno - edukacyjna podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich na lotnisku w Masłowie