WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

„Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”.

 


Informujemy, iż w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w celu ułatwienia stosowania prawa żywnościowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu warzyw i owoców w kuchni domowej wyprodukowanych przede wszystkim we własnym gospodarstwie rolnym, zostały opracowane „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”.

Tekst w/w dokumentu znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w informacjach Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w zakładce „Przydatne informacje – Wymagania higieniczne”:
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Wymagania%20higieniczne/Wytyczne_ghp_podukcja_domowa_w%C5%82asne_uprawy.pdf

W/w wytyczne nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności.

Ponadto informujemy, iż poradniki Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej mogą być opracowywane przez zainteresowane w/w formą działalności organizacje zrzeszające producentów żywności lub organizacje rolnicze. Ich projekty należy przesyłać do zaopiniowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego - Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw